Om os

Interkulturel Forening Silkeborg er en forening for frivillige der vil hjælpe nye medborgere "på vej". Foreningen blev dannet af en gruppe frivillige, der var med i arbejdet omkring GFU-Fritid.

Foreningens formål:

  • at støtte børn og unge udlændinge i Silkeborgområdet i deres tilgang til / integration i det danske samfund.
  • at foreningen, hvor det er muligt, tilstræber et samarbejde med det etablerede fritids- og kulturliv
  • at rekruttere og uddanne frivillige samt at skabe et miljø for de frivillige, der kan medvirke til at fastholde dem i frivillighedsarbejdet.

GFU-Fritid var et tilbud om lektiehjælp, fritidsaktiviteter og vejledning for nyankomne unge, der gik på Grundskole for Unge Udlændinge. GFU-fritid startede aktiviteter tilbage i 1998 og en lektiecafe drevet af Silkeborg Ungdomsskole og Ungdomsvejledningen med hjælp fra frivillige var kernen i projektet.

Med dannelsen af foreningen kom nye aktiviteter til, og målgruppen blev udvidet til at omfatte alle tosprogede børn, unge og deres forældre.
Etnisk Ungeforum var en væsentlig aktivitet i en årrække. Det var i dette regi at Folkekøkkennet blev startet op, og en af forummets store opgaver blev at støtte et af medlemmerne, der blev udvist af Danmark.
Folkekøkken en gang månedlig har været en aktivitet siden 2005.
Gymnastik for kvinder har ligeledes været en aktivitet i mange år.

Om os