Støt IFS

sambusaStøt Interkulturel Forening Silkeborg

Medlemmer (de frivillige) betaler 50 kr. årligt, og brugerne betaler som hovedregel ikke. Folkekøkken og Lektiecafe er gratis. Andre aktiviteter kan være med hel eller delvis deltagerbetaling.

Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde på integrationsområdet, så er der flg. Muligheder:

  • Støttemedlemsskab for enkeltpersoner koster 100 kr. for et år.
  • Støttemedlemsskab for virksomheder, institutioner og foreninger koster 500 kr. for et år.
  • Herudover er der mulighed for at støtte med det kr.-beløb man måtte have lyst til.

Overfør eventuelt støttebeløb til vores bankkonto
Eller kontakt vores kasser på tlf.: 2871 9132

For tiden har vi et antal eksemplarer af vores Interkulturelle Kogebog og tilbyder en kogebog, hvis man tegner et støttemedlemskab.

Interkulturel Forening Silkeborg
CVR-nr: 332 217 89
Pengeinstitut: Nordea Vestegade afdeling
Registreringsnummer: 2380
Kontonummer: 6876686781

Støt IFS